Zpracování dat

  • Zpracujeme data do tabulky či databáze nebo provedeme jejich kontrolu.
  • Naplníme databázi daty z tištěných, skenovaných i jiných materiálů či z internetových zdrojů.
  • Zajistíme pravidelnou aktualizaci dat dle zadaných instrukcí, ruční opravy a úpravy dat v databázích.
  • Zaručujeme maximální pečlivost!