Přepis textu

  • Přepíšeme tištěný text, rukopis či mluvené slovo z audia/videa.
  • Přepis provádíme pouze u textů v českém jazyce.