Nabídka služeb

 

Redakční práce

 • Vytvoříme text dle podkladů (například článek o Vás, Vaší organizaci či pořádané akci, rozhovor).
 • Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce (například redakční správa webu, tvorba firemního zpravodaje).
 • Více informací >>

 

Jazykové korektury

 • Provedeme pravopisné, gramatické i stylistické a typografické korektury.
 • Poskytujeme slevy pro studenty a neziskové organizace!!!
 • Více informací >>

 

Formátování textu

 • Nastavíme správné formátování textu například studentských prací.
 • Více informací >>

 

Přepis textu

 

Zpracování dat

 • Zpracujeme data do tabulky či databáze, provedeme jejich kontrolu, pravidelnou aktualizaci dle instrukcí…
 • Více informací >>

 

Lektorská činnost

 • Provedeme školení správné úpravy písemností přímo v prostorách Vaší firmy!
 • Více informací >>

 

Individuální konzultace

 

Organizování kulturních akcí