Jazykové korektury

 • Provedeme pravopisné, gramatické i stylistické a typografické korektury.
 • Opravíme překlepy, velká a malá písmena, chybějící či přebývající čárky, ale dáme do pořádku rovněž mezery mezi procenty a dalšími znaky, skloňování číslovek, pomlčky, spojovníky, uvozovky, závorky, lomítka apod.
 • Pokud objevíme věcnou chybu či nesrovnalost, upozorníme i na ni.
 • Klademe důraz na logickou provázanost a jednotu textu (pokud norma připouští více variant, sjednotíme analogické případy v rámci jednoho textu).

Příklady jazykových korektur pro jednotlivce a studenty:

 • Referáty, slohové práce, seminární, bakalářské a diplomové práce, dizertační a habilitační práce.
 • Články, dopisy a další dokumenty, na jejichž bezchybnosti Vám záleží.

Příklady korektur pro podnikatele, firmy, neziskové organizace, státní správu:

 • Reklamní materiály, katalogy, brožury, manuály, knihy.
 • PowerPointové prezentace, internetové stránky.

Technické parametry a způsob předání dat:

 • Nepožádá-li zákazník jinak, u formátů DOC, DOCX, RTF provádíme korektury v režimu Revize pomocí funkce Sledování změn. U formátu PDF zvýrazníme upravované slovo a vložením poznámky s komentářem k opravě. Navrhované změny zadavatel do dokumentu zapracuje. Text ve formátu PDF musí být otevřený pro vložení poznámek.

Termín dodání:

 • Text do 10 stránek: do 24 hodin.
 • Delší text: dle domluvy.