Ceník

 

*NS = normostrana (1 800 znaků ve Wordu)

Redakční práce, tvorba textu dle podkladů:

  • Základní cena: 130 Kč/NS*
  • Cena pro neziskové organizace: 100 Kč/NS*

Jazykové korektury:

  • Základní cena: 40 Kč/NS*
  • Cena pro studenty denního studia a neziskové organizace: 30 Kč/NS*

Formátování textu:

  •  15 Kč/NS*

Přepis tištěného textu či rukopisu v češtině:

  • 49 Kč/NS*

Přepis mluveného slova z audia/videa v češtině:

  • 69 Kč/NS*

Zpracování dat:

  • Dle konkrétní zakázky.

Lektorská činnost:

  • 300 Kč/hod.

Individuální konzultace:

  • 300 Kč/hod. (účtujeme každou započatou čtvrthodinu)

 

Ceník je pouze orientační.

Ceny korektur se mohou lišit u textů s velkým, či naopak minimálním počtem chyb.

Ceny přepisů se mohou lišit dle technické kvality nahrávek, dle počtu mluvčích a množství překrývání jejich promluv.

Na žádost můžeme po prvotním zhlédnutí konkrétního požadavku předem zaslat navrhovanou cenu ke schválení.

Nejsme plátci DPH.