Jsme rádi, že jste zavítali na náš web. Dovolte, abychom se stručně představili:

  • Zabýváme se tvorbou textu, redakční prací, jazykovými korekturami, přepisem textu, zpracováním dat, lektorskou činnosti a individuálními konzultacemi v oblasti českého jazyka.
  • Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce (například redakční správa webu, tvorba firemního zpravodaje).
  • Poskytujeme slevy pro studenty a neziskové organizace!!!
  • Více informací viz Nabídka služeb.